Nøst til leie

Et av ASF’s nøst på Askøy Seilsportsenter (nr.5) er ledig for ny leietaker.

 

Nøstet eies av ASF og 2.etasje/hems disponeres av ASF i forbindelse med arrangementer hvor overnattingsplasser trengs. Utover dette disponeres nøstet av leietaker. Av denne grunn kan ikke nøstet brukes som panteobjekt. All bruk av nøstet er regulert av leiekontrakt.

Kriterier for å være leietaker går kort oppsummert ut på at leietaker må være et aktivt medlem i Askøy Seilforening, seiler regelmessig og er en aktiv utøver av sporten. Videre må vedkommende være, eller ha vært aktiv i foreningens organisasjon. Enten ved deltakelse i styre- eller komitéarbeid, – eller ved annet aktiv bidrag til foreningen ved dugnadsinnsats, treningsvirksomhet eller tilsvarende.

Prisen for å overta leiekontrakten er basert på opprinnelig byggekostand, indeksregulert fram til ny kontrakt blir inngått – og kan derfor ikke oppgis eksakt før dato for kontraktsinngåelse er avgjort. Pr. dags dato ville den vært ca kr. 540.000,-, der hele beløpet forfaller til betaling innen en måned etter kontraktsinngåelse. I tillegg kommer et omforent beløp for inventar, dersom leier er interessert i å overta dette etter forrige leietaker. Forrige leietaker er interessert i at inventaret følger nøstet. 

Interesserte som mener seg kvalifisert sender en søknad til Askøy Seilforening v/styret, innen 15.september 2018.

Styret avgjør hvem som får inngå ny leiekontrakt, basert på kriteriene nevnt over – og ansiennitet som medlem i ASF om flere søkere vurderes å oppfylle kriteriene for å leie nøst i ASF. 

Ytterligere opplysninger kan fås ved å kontakte Harald Gjøsæter, på tlf. 414 79 177 eller e-post.

- Styret i Askøy Seilforening –