Bli med på PINSETUR!

Tur & Hav “gruppa” i ASF inviterer til PINSETUR 2019.

 

Me møtes på Herdla fredag kveld.

Laurdag vert det ein “uformell” regatta til Fedje. Deretter så ser ein kor vinden tek oss sundag.

Tentativ seglingsplan er sjølvsagt veravhengig.

Fylg elles med på facebooksida vår og facebookarrangementet for meir informasjon og bilder.

Helsing Tur & Hav ved Anne R.Salbu