Faktura fra ASF uten kid

Grunnet en inkurie, så virker ikke kidnumrene som står på våre fakturaer.

 

Og for at du ikke skal slite mer enn nødvendig – du kan bare sett inn medlemsnummeret ditt istedenfor kidnummer, så går det bra.

Beklager bryet og vi jobber med saken.

- styret –