Har du sjekket båten din i det siste?

Vi har hatt ubudne gjester i noen båter i havnen, så det kan være lurt å ta turen å sjekke at alt er i orden i din båt.

 

Det er også viktig at ting ikke ligger og slenger rundt om. En bør alltid passe på at båten og “løsøre” er forsvarlig låst. Dette er spesielt viktig nå i ferietider der mange er bortreist og det er mindre aktivitet/arrangement på seilsportsenteret. 

Om du ser noe unormal aktivitet i havnen og folk som tydelig ikke hører til der – så kan det være greit å gi beskjed til havnesjefen, eventuelt styreleder.

- Arne Pettersen, havnesjef –