Medlemsmøte torsdag 13. desember

Styret i ASF vil med dette kalle inn til medlemsmøte på Seilsportsenteret, torsdag 13. desember kl.1900.

 

Programpunkt 6 fra Årsmøtet i februar lyder:  

Styret skal utrede hensiktsmessigheten ved å innføre en avskrivningsordning for innskuddene for båtplasser i havnen, ved å opprette et utvalg som skal se på alle sider ved saken, og komme tilbake til styret med en anbefaling. Før saken eventuelt fremmes på neste årsmøte skal den drøftes i et medlemsmøte.

I den forbindelse inviterer styret til samtale/diskusjon med medlemmene.

Velkommen!

- styret i ASF –