Parkering på anlegget

Hvor parkerer du når du er på anlegget ?

For litt siden asfalterte vi deler av nedre parkering. Dette gjorde vi for å bedre parkeringsforholdene for Ynglinger og Melges på henger. Denne delen av plassen er oppmerket.

Resten av plassen brukes av alle medlemmene til parkering av biler. Vi er mange – så parker skikkelig.

Når det er fullt her – parker oppe, ikke på kaien. 

Ferie / langhelg / helgetur osv: Skal du være lenge borte da du parkere på øvre parkeringsplass.

Hjelp oss å holde området ryddig og sikkert for alle som ferdes her.

Styret