Solsnu-informasjon!

En liten informasjonsbulletin fra styret nå ved solsnu.

 

Vi søkte om å ta del i Miljødirektorates ryddeaksjon av marint avfall. I går fikk vi svar: Det var over 200 søkere, og ASF nådde ikke opp. Det kan enda skje at vi får tildeling av midler, men det kommer an på revidert statsbudsjett og ekstraløyvinger.

Så litt Sykkel-VM: Nå som heisen er på plass og permanent brukstillatelse er like om hjørnet, har mange tatt til orde for at vi skal kaste oss inn i kampen om å tilby overnatting under Sykkel-VM.

Vi har registrert oss som tilbyder av overnatting for stor(e) gruppe(er), men ifølge arrangøren har det så langt ikke vært noen etterspørsel etter slike overnattingsalternativer.

Fortsatt god sommer til alle!

- styret –