SYMJING I ASKØYHALLEN

Symjinga i Askøyhallen om laurdagane er no starta opp att for sesongen.

Alle medlemer i Askøy Seilforening er velkomne til symjing KVAR LAURDAG frå kl.14.00 til 15.00.

Ingen ekstra kostnad, dette er inkludert i medlemskapet ditt. Velkomen til kjekke symjetak neste laurdag”

Lurar du på noko ad. symjinga? Då kontaktar du “symjeansvarleg” Torgeir Mjømen på tlf. 99439005