Vipps i veg!

Me forenklar betalingsrutinane i seilforeningen med VIPPS.

 

Frå no av kan du betala med Vipps i kiosken, ved kranopptak, ved bruk av slippen (gjeld “ikkje-medlemer”) og ved gjesteopphald i havna.

Søk opp Askøy seilforening i vipps, eller bruk vårt vippsnummer 118866.

Me minnar samstundes om panteordninga me har gjennom Infinitum. 

Me tar i mot alle typar panteflasker. Bru “spesialsekk” som du finn i gamle-klubbhus, eller ein av behaldarane som er sett ut.

Sjølv om me no er kome til 1.august, så er det framleis sommar – og seinsommaren på sjøen kan vera magisk! Me ynskjer medlemene våre god seglas!