Innkalling til Årsmøte 2023

Ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (1) innkalles det herved til Årsmøte for Askøy Seilforening:
Mandag 20. februar 2023 klokken 19:00 på Seilforeningen.

Programpunkter
- Satse på nyrekruttering av ungdom herunder videreutvikling av jollegruppen samt motivere for seiling i andre båttyper.
- Satse på entype seiling for ungdom og voksne herunder Yngling, J70 og eventuelle båttyper i regi av Askøy Seilforening.
- Utvikle de tre store regattaene Seilmakeren, Vårbløyta og Askøy Rundt.
- Bygge og videreutvikle dommer og arrangør kompetanse i ASF.
- Legge til rette for utleie og arrangement som fremmer seiling samt andre former for sjøsport.
- Fortsette å utvikle de sosiale aspektene av seilforeningen gjennom blant annet å arrangere seilkroer, årsfest, jentesamlinger etc.
- Aktivt søke sponsormidler for å skaffe midler til å realisere aktivitetsrom i 3.etg.
- Ferdigstille brygge D.
- Følge opp eventuelle tiltak knyttet til havnespy, f.eks sponsete dronebøyer fra Askøy Kommune.
- Tilrettelegge dugnadsregimet.
- Utvikle sosial og media ressurs som fullverdig styremedlem.

Innmelding av saker må være styret i hende senest to (2) uker før årsmøtet, hht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (2):
Innmelding av saker senest mandag 06. februar 2023
Sak/sakene sendes på e-post til: leder@askoy-seilforening.no

Ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (2) skal sakspapirene være tilgjengelig for medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet:
Sakspapirer tilgjengelig senest torsdag 13. februar 2023
Sakspapirene vil da være tilgjengelig på: Havneweb under menypunkt «Dokumenter»

Med vennlig hilsen,
Styret i Askøy Seilforening (ASF)