Styret i Askøy Seilforening 2019

Styret for 2019 vart valt på årsmøte i Askøy Seilforening 21. februar 2019

Anne Salbu
styreleiar
tlf. 911 32 561
annesalbu@hotmail.com
Runar Ulriksen
Nestleiar merkantil

runar.ulriksen@gmail.com
Chris Skogen
Nestleder sport
tlf. 995 64 639
chris.skogen@live.no
Finn Espeseth
Styremedlem - regattasjef
tlf. 918 48 527
rog-es@online.no
Arne Pettersen
styremedlem - havnesjef
tlf. 907 81 834
arne.pettersen@live.no
Trond Nesmann Berntsen
Styremedlem - sport
tlf. 916 92 881
trond.berntsen@gmail.com
Helge Asperheim
Styremedlem

hasper@online.no
Steinar Dahle
Styremedlem


Håvard Berge
Varamedlem


GENERELL INFORMASJON

 

MIN SIDE 

 

Alle medlemer i Askøy Seilforening har fått ei eige side i vårt medlem- og havneregister X-marina. Bruk denne for adresseendring, endring av kontaktinformasjon, søknad om havneplass, sjå faktura osv.

Logg inn med ditt medlemsnummer og tilsendt passord.

 

STYREREFERAT

 

Ved omlegginga til ny nettside og bruk av nytt medlem- og havneregister, så vart sidene for kvar ein legg ut styrereferat flytta. 

Styrereferat finn du ved å logga inn på “min side” i X-marina, vårt medlem- og havneregisteret. Når du er innlogga klikkar du på menypunktet “styrereferat”. Her finn du og styrereferat frå fleire år tilbake.

 

ÅRSMELDINGAR & PROTOKOLLAR

 

Likeeins som med styrereferat, så er årsmeldingane og protokollar flytta over til vårt medlem- og havneregister.

Årsmelding, innkallingar og protokollar finn du altså ved å logga inn på “min side” i X-marina, vårt medlem- og havneregister. Gå til menypunktet “årsmøte”. Her finn du og dokumenta frå fleire år tilbake.

BETALINGS- OG FAKTUERERINGSRUTINAR

 

FAKTURERING

 

Her er oversikt over kor tid me fakturerer dei ulike tenestene i Askøy Seilforening.

MEDLEMSKONTIGENT / rett etter årsmøte i februar.

HAVNELEIGE / i mai med forfall i juni.

STRAUM / 2 x pr.år, nov/des og mai mnd.

DUGNAD / januar

VIPPS

 

Med innføring av Vipps så er betalingsrutinane våre vorte endå meir forenkla. Du kan betala med Vipps i “kiosken”, ved kranopptak, ved bruk av slippen (gjeld “ikkje-medlemer”, båthallen, arrangement og ved gjesteopphald i havna.

Søk opp Askøy seilforening i Vipps, eller bruk vårt vippsnummer 118866.

Null stress, me tar det på Vipps!

BANKTERMINAL – BANKKONTONUMMER

 

Me har framleis bankkortterminal i bruk på seilsportsenteret. Så om du ikkje ynskjer å nytta Vipps så gjer du berre som før og betaler for dei ulike tenestene med bankkort der og då.

Ein del faste tenester går som vanleg via faktura og bank. Vårt bankkontonummer er 6515.06.06599.

Kontakt oss / medlemsservice