PROGRAM – OPEN NORWEGIAN CHAMPIONSHIP 2019, Melges 24

Førebels tidsprogram som kan verta endra /  This is a preliminary program that can be changed

LAURDAG 31. august  /  SATURDAY 31 th August

 

 • 07:00 – 08:00        Frukost, inkl. lage matpakke
 • 08:15                      Komitè briefing
 • 08:30                      Arrangørmøte
 • 09:00                      Rormannsmøte i båthallen
 • 10:00                      Årsmøte Melges Norway, båthallen

12:00  –  NY INFORMASJON om dagens regatta, i båthallen

               Dagens regatta er avlyst pga vèrforhold.

 

 • 18:00 – 20:00       NM middag i klubbhuset, med utdeling av årets Seiler
 • 20:00 – 23:00       Open bar & sosialt samvære 

 

 • 7 am – 8 am             Breakfast, and make a lunch box
 • 8:15 am                    Committee briefing
 • 8:30 am                    Organizer meeting
 • 9 am                         Sailors briefing     
 • 10 am                       Annual meeting for Melges Norway
 • 12   –  NEW INFORMATION about todays regatta, in the boathall

           Todays regatta is cancelled because of the weather conditions.

 •               
 • 6 pm – 8 pm            Championship dinner in the clubhouse       
 • 8 pm – 11 pm          Open bar & socializing

SUNDAG 1. september  /  SUNDAY 1 th September

 

 • 07:00 – 08:00        Frukost, inkl. lage matpakke
 • 08:30                      Rormannsmøte i båthallen
 • 09:30                      Fyrste varsel signal
 • 14:00                      Siste varsel signal
 • ca 15:00                 Båtane tilbake til kai ASF og til anvist plass
 • Ubestemt               Protest tid; se oppslag på oppslagstavle
 • Ubestemt               After Sail – enkel servering
 • Ubestemt               Kraning etter oppsett liste, sjå oppslag på oppslagstavle
 • ca 16:00                 Premieutdeling, fotografering

Vel heim!

 

 

 • 7 am – 8 am             Breakfast, and make a lunch box
 • 8:30 am                    Sailors briefing                    
 • 9:30 am                    First warning signal
  • 2 pm                         Last warning signal
 • ca 4 pm                    boats back to designated space in ASF
 • Indefinite                  Protest time; Notices will be posted at the official notice board. 
 • Indefinite                  After Sail – with simple serving
 • Indefinite                  Craning by posted list at notice board / website
 • ca 4 pm                     Prize cermony, photograpy

Well home!

TORSDAG 29. august  /  THURSDAY 29 th August

 

 • 12:00 – 22:00     Kraning / sjøsetting
 • 17:00 – 21:00     Registrering. Merk; sjøsetting kun etter fullført registrering
 • 17:00 – 21:30     Open kiosk.
  • 20:00 – 23:00     Open bar & sosialt samvære i klubbhuset.
  • 20:00 – 22:00     RC Seiling, uformell konkurranse. Premie.

 

 • 12 pm – 22 pm      Craning / launching
 • 5 pm – 9 pm           Registration
 • 5 pm – 9.30 pm      Open kiosk
 • 8 pm – 11 pm         Open bar & socializing in the clubhouse
 • 8 pm – 10 pm         RC Sailing

FREDAG 30. august  /  FRIDAY 30 th August

 

 • 07:00 – 09:00        Kraning / sjøsetting
 • 07:00 – 08:00        Frukost, inkl. lage matpakke
 • 08:00 – 09:00        Registrering
 • 08:15                      Komitè briefing
 • 08:30                      Arrangørmøte
 • 10:00 – 10:30       Offisiell opning av mesterskapet utanfor klubbhuset
 • 10:30                      Rormannsmøte i båthallen
 • 10:45                      Startbåt legg frå kai
 • 12:00                      Fyrste varsel signal
 • 15:00                      Siste varsel signal
 • ca 16:30                 Ankomst kai ASF
 • Ubestemt               Protest tid; se oppslag på oppslagstavle
 • ca 16:30 – 18:00  After Sail – enkel servering, drikke og premiering frå dagens seglasar
 • 19:00 – 20:00       Coctail party i båthallen
 • 20:00 – 21:00       Middag i klubbhuset
 • 21:30 – 23:00       Open bar & sosialt samvære i klubbhuset

 

 • 7 am – 9 am             Craning / launching
 • 7 am – 8 am             Breakfast, and make a lunch box
 • 8 am – 9 am             Registration
 • 8:15 am                    Committee briefing
 • 8:30 am                    Organizer meeting
 • 10 am – 10:30 am   Official Opening of the Championship
 • 10:30 am                  Competitors briefing                    
 • 10:45 am                  Starting boat leaves the dock
 • 12 pm                       First warning signal
  • 3 pm                         Last warning signal
 • ca 4:30 pm               Arrival docks Askøy Yacht Club
 • Indefinite                  Protest time; Notices will be posted at he official notice board. 
 • ca 4:30 pm – 6 pm   After Sail – with simple serving
 • 7 pm – 8 pm             Coctail party in the boathall
 • 8 pm – 9 pm             Dinner in the clubhouse       
 • 9:30 pm – 11 pm     Open bar & socializing in the clubhouse