AKTIVITETSKALENDEREN viser kva som skjer av aktivitet på anlegget.  

(obs – kranopptak er ikkje med her, ta kontakt med kransjef for tid for opptak)