Praktisk informasjon båthall / servicehall:

 

Båthall / servicehall er hovudsakleg eit tilbod til våre medlemer, der ein kan utføra reparasjonar og vedlikehald innandørs i behageleg romtemperatur. Ved ledig kapasitet så vert hallen og utleigd til ikkje-medlemer.

Traverskranen er sertifisert og godkjend. Me har spesialvogn for forflytting frå kranløft ved kai til båthallen.

For meir informasjon kontakt utleigeansvarleg, eventuelt havnesjef.

HAVNESJEF:

Arne Pettersen, tlf. 907 81 834  /  e-post

Leige av båthall / servicehall

Prisar båthall / servicehall  pr. 2017:

Prisane inkluderer vanleg straumforbruk. Ekstraordinært straumforbruk vert fakturert. Betaling med VIPPS: Søk opp Askøy Seilforening i Vipps, eller bruk vårt vippsnummer 118866. 

 

 

Oppsetting & utsetting

Nedrigging

Oppstart inkl. inn- og utkøyring av hall

Leige pr.dag – heile hallen reservert / 1 båt

Leige pr.dag – halv hall reservert / 2 båtar

 

Medlemer

ihht pris for kran

ihht prisar for riggkran

kr. 500,-

kr. 200,-

kr. 100,-

 

Ikkje-medlemer

ihht pris for kran

ihht prisar for riggkran

kr. 1.000,-

kr. 500,-

kr. 200,-

 

Forsikringsskadar / profesjonelle

 

 

kr. 3.600,-

kr. 1.500,-

kr. 750,-

Bilder av båthall / servicehall

Askøy Seilsportsenter