1.stemne i Norsk Seilsportsliga!

Vårt lag seglar i år i elitedivisjonen i Norsk Seilsportsliga – og til helga går 1.stemne i Bodø!

Same helga som me arrangerer Norgeshus Seilmakeren Doublehanded, så går altså 1.stemne i Norsk Seilsportsliga av stabelen. Men slik er det i dag at ting kolliderer. Heldigvis kan me fylgja med via internett, på regattasider og tracking.

Så sant me får gode rapportar og bilete frå våre seglarar i nord – så skal me gjera vårt beste med å oppdatera på ASF si facebookside undervegs.

Elles kan de fylgja Norsk seilsportsliga via heimeside og facebookside – der kjem linkar til tracking osv.