INFO / GENERELT

 

“MIN SIDE”

Alle medlemmer har sin egen pålogging i medlems- og havneregisteret Havneweb.

Det viktig for driften av seilforeningen at medlemmene holder sin egen basisinformasjonen oppdatert.

For de med  båtplass inkluderer dette opplysninger om båt og forsikring. 

 

STYRENDE DOKUMENT

I Havneweb finner du:

→ protokoller fra styremøter,

→ ulike styrende dokument,

→ annen aktuell informasjon

Dette er kun tilgjengeleg via medlems-innlogging

 

ÅRSMELDINGER

I Havneweb finner du:

→ årsberetninger

→ protokoller fra årsmøte

→ annen relatert informasjon fra årsmøter 

Dette er kun tilgjengeleg via medlems-innlogging