INFO / MEDLEMSKAP

 

INNMELDING i Askøy Seilforening skjer via vårt medlems- og havneregister i Havneweb.

SENIOR- OG FAMILIEMEDLEMSKAP i Askøy Seilforening inkluderer abonnement på SEILmagasinet.

FAMILIEMEDLEMMER (barn) vil fra det året de fyller 17 år gå over til eget medlemskap.

MEDLEMSKAP i Askøy Seilforening følger kalenderåret og blir fakturert forskuddsvis for 1 år om gangen. UTMELDING må være skriftlig – og innen 31.desember. Ved utmelding, send  melding til post@askoy-seilforening.no og merk den med “Utmelding og “medlemsnummer”.  OBS! Ved avslutning av familiemedlemsskap må en oppgi medlemsnummer og navn på alle familiemedlemmene, og ikke bare på hovedmedlemmet.

DRIFT OG VEDLIKEHOLD av Askøy Seilsportssenter er basert på dugnad fra medlemmene. 

MIN SIDE – alle medlemmer i Askøy Seilforening har sin egen pålogging i medlems- og havneregisteret i Havneweb.  Det er viktig at medlemmene bidrar med å holde basis informasjonen sin oppdatert. For de som har båtplass inkluderer dette opplysningar om båt og ikke minst forsikring. 

 

SPØRSMÅL? Send e-post til post@askoy-seilforening.no

 

KONTINGENT:

 

Seniormedlemskap     kr. 1.300,-

Familemedlemskap     kr. 2.200,-

Juniormedlemskap     kr.    650,-

Studentmedlemskap  kr.    650,-

 

søknad medlemskap