Innkalling til Årsmøte 2024

Ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (1) innkalles det herved til Årsmøte for Askøy Seilforening:
Torsdag 22. februar 2024 klokken 19:00 på Seilforeningen.

Styret legger frem følgende programpunkter for 2024:

1: Iverksette nye rutiner og regler for dugnad
2: Utarbeide sports plan for Askøy seilforening for å sette retning for den sportslige satsningen.
3: Styrke arrangørkompetanse til gjennomføring av regatta og mesterskap. Rekruttering og opplæring som arrangør, sikkerhetsansvarlig og som banepersonell.
4: Fortsette å befeste Askøy Seilforening som fylkesidrettsanlegg og prioritere anlegget til seilarrangement.
5: Opprette Komité "Kaggekongen"- prosjektere utskifting og kostnadsberegne samt søke sponsormidler til anskaffelse.
6: Forbedre og fullføre rutinene til brannforebyggende tiltak
7: Forberede yngling VM i 26 og NM i 25
8: Utarbeide og implementere en plan for sosiale media

Innmelding av saker må være styret i hende senest to (2) uker før årsmøtet, hht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (2):
Innmelding av saker senest 08. februar 2024
Sak/sakene sendes på e-post til: leder@askoy-seilforening.no

Ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (2) skal sakspapirene være tilgjengelig for medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet:
Sakspapirer tilgjengelig senest torsdag 15. februar 2024
Fullstendig saksliste og årsmøtepapirer vil da være publiseres på: Havneweb under menypunkt «Dokumenter»

Med vennlig hilsen,
Styret i Askøy Seilforening (ASF)