Bidragsytere til sommerseilskole søkes

 

 

Søknad om støtte til Gratis Sommerseilskole for barn.

Vi søker med dette om støtte til å arrangere «Gratis sommerseilskole for barn i Askøy Seilforening sommeren 2024». Sommerseilskolene som ble gjennomført i 2023 ble et populært og svært vellykket arrangement som gav barna i lokalsamfunnet muligheten til å lære om seiling, sjømannskap og skape gode sommerminner.

 

I fjor hadde vi gleden av å ønske 36 barn velkommen til våre 2 sommerseilskoler, og vi opplevde en enorm pågang med fulltegnede kurs etter kun fire dager etter åpningen av påmeldingen. Dette tyder på stor interesse og understreker behovet for slike aktiviteter. Vi mener også at en viktig suksess-faktor er at tilbudet er gratis, slik at alle barn kan delta uavhengig av foreldrenes økonomiske situasjon. Det er også verdt å merke seg at en nærliggende forening som valgte å ta betalt for tilsvarende sommerleir måtte avlyse på grunn av manglende påmelding. For å imøtekomme denne etterspørselen, ønsker vi i 2024 å arrangere flere seilskoler og for på den måten å kunne skape gode sommerminner for enda flere barn.

 

Sommerseilskolene våre er også en unik mulighet for seilinteressert ungdom å engasjere seg i en attraktiv og utviklende sommerjobb. Som ansvarlige for planlegging og gjennomføring av leirene, får de muligheten til å utvikle organisatoriske ferdigheter og lederegenskaper. Trenerne får ansvaret for å planlegge og gjennomføre leirene, samt å ivareta sikkerheten under leirene. De får også omfattende trening med å formidle kunnskap og lede grupper. Alt skjer selvsagt under kyndig veiledning fra mer erfarne medlemmer, som fungerer som mentorer og sikrer en støttende læringsprosess.

 

Målet for 2024 er å arrangere sommerseilskoler i alle 7 ukene av skolens sommerferie, hvor hver skole kan huse 18 deltaker, total 126 deltakere gjennom hele sommeren. Imidlertid medfører denne utvidelsen betydelige økonomiske utfordringer. De viktigste kostnadene inkluderer lønn til kvalifiserte trenere, drivstoff til båter, rengjøring av fasiliteter og utstyr, samt innkjøp og vedlikehold av nødvendig utstyr. Vi ber derfor om økonomisk støtte for å sikre gjennomføringen av en vellykket og trygg sommerseilskole. Den forespurte støtten vil bli direkte brukt til å dekke kostnadene nevnt ovenfor, samt til å sikre tilgjengeligheten av nødvendig utstyr og fasiliteter for deltakerne. Askøy Seilforening har dessverre ikke mulighet til å bære kostnadene for 7 uker med sommerseilskoler uten støtte, vi vil derfor justere ambisjonsnivået i forhold til hvor mye støtte vi oppnår.

 

Askøy Seilforening er en veldrevet organisasjon som er dedikert til å fremme sjøinteressen blant barn og unge. Vi har et sterkt engasjement for sikkerhet og kvalitet i våre aktiviteter, og vi benytter utelukkende unge trenere som er sertifisert av Norges Seilforbund.

 

Vi er takknemlige for all støtte vi kan få for å gjennomføre sommerseilskoler i 2024 og gi barna på Askøy minnerike sommeropplevelse på sjøen. Alle bidragsytere vil bli annonsert i våre kanaler på sosiale medier i forbindelse med annonsering og gjennomføring av leirene.

 

Vi ser frem til å høre fra dere og setter gjerne av lit tid til en prat dersom dere skulle ønske å høre mer om planene våre.

 

Seilerhilsen fra

Torstein Hellebust og Trond Berntsen

v/ Askøy Seilforening