Vi har fått tildelt tid i svømmehalleni Askøyhallen  lørdager fra kl 17-18 høsten 2021. 

mrk.  Grunnet arrangement i hallen :lørdag 23/10 og 6/11, kan ikke vi svømme. Men ellers er alle medlemmer velkommen på lørdagene frem til jul.

Kontaktperson ASF er  Torgeir.Mjomen@bkk.no