Årsmelding og saksdokument for årsmøtet

ÅRSRAPPORT for Askøy Seilforening 2018 vert publisert og tilgjengeleg i x-marina for våre medlemer, i løpet av torsdag 14. februar.

 

Logg deg inn med ditt medlemsnummer og passord. Klikk på fana “årsmøter” og deretter 2019 – der finn du alt du treng. 

Sjølve ÅRSMØTET går av stabelen på Seilsportsenteret, TORSDAG 21. FEBRUAR kl.19:00.

Det kan vera lurt å ha lest gjennom årsmøtepapira før årsmøtet, då går som oftast gjennomføring av sjølve møtet mykje smidigare. Me minner og om Lov for Askøy Seilforening (gjennomføring av årsmøte, valg, m.m.)  

Hugs og at du må ha betalt medlemskontigenten for 2018 og eventuelt andre fordringar til ASF, for å vera stemmeberetta på årsmøtet.

Velkomen!

 

- Styret -