ÅRSMØTE 18. FEBRUAR 2021

Ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (1) innkalles det herved til Årsmøte for Askøy Seilforening:
Torsdag 18. februar 2021 klokken 19:00.

Styret har besluttet at møtet avholdes digitalt på Teams. (Møtetrommet vil bli holdt åpen fra klokken 18:00 for registrering)
Digital møteinnkalling vil bli sendt til e-post.

Innmelding av saker:
Dersom du ønsker saker tatt opp på Årsmøtet, må de være styret i hende senest to (2) uker før årsmøtet, ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (2):
Innmelding saker senest torsdag 4. februar 2021.
Sak/sakene sendes skriftleg på e-post til: leder@askoy-seilforening.no

Ihht. «Lov for Askøy Seilforening» §13 (2)
skal sakspapirene være tilgjengelig for medlemmene senest en (1) uke før årsmøtet:
Sakspapirer tilgjengelig senest torsdag 11. februar 20211

Sakspapirene vil da være tilgjengelig på:
Havneweb under menypunkt «Dokumenter» Mrk: Du må være innlogget for å få tilgang.

Med vennlig hilsen
Styret i Askøy Seilforening (ASF)