ÅRSMELDING ASF 2017

Årsmeldinga for 2017 er no lagt ut på x-marina for våre medlemer! 

 

Årsmøtedokumenta, minus rapport frå revisor, er no lagt ut i x-marina. 

Logg deg inn med ditt medlemsnummer og passord. Klikk på fana “årsmøter” og deretter 2018, innkalling – der finn du alt du treng. Revisorrapport vert lagt inn så snart den er klar. 

Sjølve ÅRSMØTET går av stabelen på Seilsportsenteret,  TORSDAG 15. FEBRUAR kl.19:00.

Det kan vera lurt å ha lest gjennom årsmøtepapira før årsmøtet, då går som oftast gjennomføring av sjølve møtet mykje smidigare. Me minner og om Lov for Askøy Seilforening (gjennomføring av årsmøte, valg, m.m.)  

Hugs og at du må ha betalt medlemskontigenten for 2017 for å vera stemmeberetta på årsmøtet.

Velkomen!

 

- Styret -