ASF arrangerer Ope Norsk Mesterskap 2019 for Melges 24!

Fredag 30. august til sundag 1. september er Askøy Seilforening vertskap og arrangør for årets ope Norgesmesterskap for Melges 24. 

Pr. 17.juni er 21 båtar påmelde og arrangørkomiteen har tru på at me har godt over 30 båtar på lista når påmeldingsfristen går ut.

Fasilitetane her på vårt regionale seglsportsenter vil gjera dette til eit veldig kompakt mesterskap. Me har eit stort og moderne klubbhus med overnattingsplass, matsal, regattakontor, garderobar og båthall. På kaien har me kranar og god tumleplass. Du søv rett ved båtane og du har alt du treng rundt deg. Me tilyr overnatting i naust og i sjølve klubbhuset – her får du og servert alle måltid. 

Meir informasjon om mesterskapet og link til påmelding finn du HER.

Til foreningens medlemer; Me treng sjølvsagt ein del frivillige for å gjennomføra arrangementet, så her er det mogleg å få gjort dugnadsplikt og samstundes ha ei triveleg helg på seglsportsenteret saman med seglarvener. Meld deg til arrangementsleiar Jan Rune.