AVLYSING av vårens arrangement

Med bakgrunn i Covid19/korona situasjonen, har styret i Askøy Seilforening tatt avgjersla om å AVLYSA alle vårens arrangement.

Det vil i praksis seia VÅRBLØYTA, SPEED CAMP og SPZ Seilmakeren Doublehanded.

Det er ei trasig avgjersle å ta, men slik situasjonen er har me kome fram til at ei avlysing er det rette å gjere. Me rir av stormen og desse vårarrangementa kjem sterkt tilbake til neste år. 

Uansett så håpar me på at me etter kvart får fine dagar på sjøen – om enn i eit litt mindre omfang denne våren enn normalt.