Coronavirus og retningslinjer

Iht dagens instruksar og anbefalingar frå myndinghetene har Askøy Seilforening AVLYST all aktivitet og arrangement med umiddelbar virkning – og førebels fram til påske.

 

Askøy Seilforening ved styret sin leiar, stiller seg bak oppfordringa frå Vestland Seilkrats – og oppmodar våre medlemer til å forhalda seg til den; 


Til alle Seilforeninger og dets medlemmer i VSK

Gitt dagens instrukser og anbefalinger fra myndighetene ber styret i VSK at alle Seilforeninger og Utvalg AVLYSER alle klubbmøter, arrangementer, treningssamlinger mm umiddelbart og fram til påske. Vi vil lojalt delta i den nasjonale dugnaden for ikke å spre smitte. 

Vi vil komme tilbake med ny informasjon når vi har det.
Styret henstiller til alle våre medlemmer om å ta vare på seg selv og sine.

Harald Thomsen, leder Vestland Seilkrets

 

Utdrag frå pressemeldinga til Norges Idrettsforbund, 12.mars 2020: Les meir på heimesida til NIF her.

“På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen ber Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. “

 

 

For fakta, råd og tiltak – fylg med på FHI, Folkehelseinstituttet sine heimesider der dei heile tida oppdaterer informasjonen.