ÅRSMØTE 20. FEBRUAR 2020

Iht. Lov for Askøy Seilforening §13 (1), vert det kalla inn til ÅRSMØTE, TORSDAG 20. FEBRUAR kl.19.00.

 

ÅRSMØTE for Askøy Seilforening

  • •  Dato:  TORSDAG 20. FEBRUAR 2020 kl.19.00 
  • •  Stad:  Storsalen i klubbhuset

Innmelding av saker:

  • • Saker du ynskjer skal bli tatt opp på årsmøte, må vera styret i hende seinast 2 veker før årsmøtet, altså innan torssdag 6. februar 2020
  • • Sak/sakene skal sendast skriftleg på e-post til leiar.

ALLE sakspapira vil verta tilgjengeleg for medlemene seinast torsdag 13. februar 2020.