ASF Årsmøte 2021

Dokumentene for årsmøtet er nå tilgjengelig sammen med påloggingsdetaljer!

NY: Oppdatering 17/2: Årsregnskap og revisjonsberetning samt Årsberetning revisjon 2 er nå tilgjengelig.

Du kan finne årsmøte dokumenter via Havneweb eller linker i e-post sendt ut til medlemmene i dag. I e-posten finner du også link til pålogging til Teams årsmøtet.

Vi venter fortsatt på regnskapet fra OME, det vil bli gjort tilgjengelig så snart det er klart.

Vel møtt på årsmøtet!