Informasjon fra Årsmøtet

Vi har hatt årsmøte og valget har gitt oss et nytt styre og nytt arbeidsprogram.

 

Torsdag 21.februar var det igjen tid for årsmøte i Askøy Seilforening. Nesten 50 medlemmer fant veien til Seilsportsenteret denne kvelden, der vi fikk et godt engasjement og gode diskusjoner, slik at det nye styret nå har fått et godt arbeidsprogram å ta fatt på.

Både arbeidsprogram og budsjett ble godkjent, og dere kan lese begge deler i Årsmeldingen som du finner ved å logge deg inn på din side i x-marina. Møteleder var en myndig Jens A. Wathne, og siste post på programmet var valg av styre.

Ut av styret gikk Alice Syslak, Jan Rune Hopland, Harald Gjøsæter, Anders Jamne, Ove Flatnes og Karl Emil Haugen. Takk til alle for godt arbeid over flere år.

Det nye styret i Askøy seilforening ser nå slik ut:

  • Leder: Anne Ramm Salbu
  • Nestleder, Sport: Chris Skogen
  • Nestleder, Merkantilt: Runar Ulriksen
  • Styremedlemmer: Finn Espeseth, Helge Asperheim, Trond Berntsen, Arne Pettersen, Steinar Dahle
  • Varamedlem: Håvard Berge

Det nye styret konstitueres i midten av mars og vi ønsker alle masse lykke til 

Så snart protokollen fra årsmøtet er signert, så vil den bli lagt i x-marina.

Alice, avtroppende leder