Informasjon frå ASF v/styret

Oppdatert informasjon frå styret pr.12.mai ad. COVID-19, aktitvitetar på seilsportsenteret, parkering og tjuveri.

 

COVID-19
Selv om det er mindre organiserte aktiviteter i seilforeningen akkurat nå, er det allikevel mye aktivitet ved seilsportsenteret. Mange vil se til at båten sin er klar for sesongen, og kranopptak går nå tilnærmet som normalt. Det betyr at båtpussen skal gjøres, og noen er heldige å ha flere med for å hjelpe til. 

Vi oppfordrer alle til å fortsette med å følge gjeldende anbefalinger for å holde avstand, tenke hygiene og smittevern når man håndterer utstyr som blir brukt av flere.


PARKERING

Utenom større båter som blir tatt opp med kranen, er det ynglinger, joller og andre båter som blir flyttet og satt ut med truck, eller tilhenger. Båtkrybber må også flyttes på. Dette krever plass for manøvrering. 

Vi minner om at medlemmene skal parkere bilene sine på seilforeningens parkeringsplass og ikke på kaien. Kaien kan brukes av de som har båter på land og til av - og pålessing. 

Vi håper at alle fortsetter å vise hensyn ved parkering fremover, så får alle gjort det de skal ved seilsportsenteret, og vi slipper irritasjon, frustrasjon og parkeringsbulker!


TYVERIER

Det rapporteres også at det foregår en "tyveribølge" i småbåthavner for tiden. Vi har ikke mottatt meldinger om tyverier hos oss, og selv om andelen store påhengsmotorer er liten i vår havn, vil vi oppfordre alle til å følge ekstra godt med.

- Med vennlig hilsen Styret i ASF -