Kappseilingsreglene i praksis!

ASF arrangerer seminar med “Kappseilingsreglene i praksis” over 2 kveldar, torsdag 29/11 og mandag 3/12.

 

Er du seiler eller funksjonær – bli bedre kjent med Kappseilingsreglene. Seminaret er praktisk rettet, og dekker grunnleggende og mer avanserte områder innen regattaseiling. Seminaret går over to kvelder, hvor første del tar for seg alt du bør vite om påmelding, seilingsbestemmelser, løpet, startprosedyrer og grunnleggende regler når båter møtes. Andre del går nærmere inn på hvilke rettigheter, plikter og begrensninger som gjelder mellom båter som kappseiler, protestprosedyrer og straffer. Se nærmere beskrivelse under. Det er fullt mulig å delta på en av kveldene om du ønsker det. Seminarene kan med fordel ses i sammenheng med NSF sitt internettbaserte Regelkurs.

Instruktør er Karl Petter Haugen. Forbundsdommer og banedommer, i ferd med å fullføre sertifisering som Internasjonal dommer. Medlem av Norges seilforbund Arrangør- og dommerutvalg og Regel- og appellkomiteen.

Seminaret er åpent for alle som ønsker å delta, og er gratis. Men for at vi skal ha en oversikt over hvor mange som kommer, og for at instruktøren skal kunne sende ut noe materiale på forhånd, ønsker vi at du melder deg på via epost til Karl Petter

Innhold:

Del 1: Påmelding, kunngjøring, seilingsbestemmelser, seile løpet og runde merker, startprosedyrer, andre signaler, feil i starten, ærlig seilas, retten til veien

Del 2: Generelle begrensninger for retten til veien, ved merker og hindringer, hvordan protestere, frifinnelse, hvordan søke om godtgjørelse.

Seminaret går altså over 2 kvelder, torsdag 29.november og mandag 3.desember. Start kl.19:00 begge kveldene på Seilsportsenteret. Velkommen.