Koronavettregler for seilere - NSF

Norges Idrettsforbund har utarbeidet generelle koronavettregler i samarbeid med Helsedirektoratet. Reglene er myntet på alle særforbundene i NIF. Samtidig har NIF bedt alle særforbund utarbeide idrettsspesifikke koronavettregler i tråd med de generelle.

 

Koronavettreglene åpner for en viss aktivitet for seilere under forutsetning av at regler og råd følges slik at man oppnår hensikten med alle tiltak og regler som er iverksatt, nemlig å redusere smittefaren til null. Norges Seilforbund vil derfor understreke viktigheten av å følge reglene, samtidig som vi håper at de, selv om de gir begrensninger, også gir rom for å seile og komme seg ut på sjøen.

 

Norges Idrettsforbunds generelle koronavettregler

NIFs generelle koronavettregler kan summeres opp slik. Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

 • •  Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
 • •  Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
 • •  Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
 • •  Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
 • •  Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller treningsmanualer). Herunder er det viktig at særforbundene gjør grundige vurderinger om hvordan dette kan løses og håndheves.
 • •  Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
 • •  Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
 • •  Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

NIFs anbefaling til utøvelse av idrettsaktivitet kan leses in sin helhet her 

 

Norges Seilforbunds KORONAVETTREGLER FOR SEILERE  

Med NIFs regler som grunnlag og utgangspunkt har Norges Seilforbund lagd seks regler som vi anmoder alle seilere, seilforeninger og klasseklubber å følge når det skal tilrettelegges for trening og aktivitet – eller om man seiler på egenhånd:

 • •  Seiling med enmannsjoller, seilbrett og soloseiling med kjølbåter anses å være innenfor NIFs generelle regler. Søsken eller seilere fra samme husstand kan seile sammen. Ellers ikke.
 • •  Alle utøvere må være i stand til alene å klargjøre, sjøsette og ta opp sine båter (ellers overholdes ikke 2-meters regel)
 • •  Benytter trener felles RIB/sikringsbåt, skal den såpelegges eller desinfiseres på en annen hensiktsmessig måte på alle flater. Vasking skal skje før og etter bruk. Såpe som benyttes skal være nedbrytbar og må ligge på flatene i mer enn 30 sekunder
 • •  Brukes klubbeide seiljoller, skal disse behandles på sammen måte som RIB/sikringsbåt.
 • •  Gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten:
  • • Viktig å ha god tilgang på antibac og/eller såpe og vann.
  • • Reduser kontaktflatene, som for eksempel dørhåndtak og bryggekant til et minimum.
 • •  Norges Seilforbund anbefaler i størst mulig grad lokal seiling.

Disse reglene er utarbeidet i samarbeid med ro- og padleforbundet slik at vi alle som ferdes til vanns har en felles forståelse. Husk at det aller viktigste er å ha god håndhygiene, hoste i albuen, holde to meters avstand og ikke være i grupper større enn fem personer.

Vi håper alles forsiktighet vil bidra til at vi får tatt knekken på koronavirsuet slik at vi atter kan seile slik vi er vant med og ønsker.

Norges Seilforbund ønsker alle seilere en riktig god påske!