Ny naustedisponent

Ny naustedisponent på Askøy Seilsportsenter.

I desse dagar flyttar Kjetil Skog med familie inn i naust nr. 5 på seglsportsenteret. Kjetil var ein av tre søkjarar til det ledige naustet, og var den som trakk det lengste strået i denne omgang. Familien Skog overtek etter familien Strømsnes som i si tid bygde naustet, og har disponert det fram til no.

- styret –