Obligatorisk oppdaterings seminar for dommere og arrangører

Det har i år kommet en ny og oppdatert utgave av Kappseilingsreglene 2021-2024. Dommere og arrangører må derfor delta på “Obligatorisk oppdateringsseminar i ny regelbok”.

Alle dommere og arrangører, uansett nivå, som ønsker å fornye eller bli autorisert for perioden 2021-2024 må delta på et av de følgende oppdateringsseminar:

 

Lørdag 20. februar 2021   kl. 10:00 - 14:00   https://minidrett.nif.no/Event#4514752-010
Tirsdag 16. mars 2021 kl. 17:30 - 21:30   https://minidrett.nif.no/Event#4514788-010
Torsdag   8. april 2021 kl. 17:30 - 21:30   https://minidrett.nif.no/Event#4514801-010

Seminarene foregår på Microsoft Teams videokonferanse. Man melder seg på via MinIdrett og følger forelesningene. Det er ingen prøver knyttet til forelesningene.

Seminarene er i år obligatorisk for alle dommere, arrangører, forbundsdommere og regattasjefer, og de som ikke gjennomfører vil miste sin autorisasjon. 

Det har gjennom årene blitt utdannet mange dommere og arrangører i regi av kretsene som NSF dessverre ikke har oversikt over eller adressen til. 

Foreningene må derfor informere alle sine funksjonærer om de obligatoriske oppdaterings- seminarene og påmeldingen via Minidrett. 

Deltakerne vil få lisens for perioden 2021 - 2024 og blir automatisk listet i NSFs oversikter over funksjonærer på ulike nivåene. 

For NSF Arrangør- og dommerutvalg, Tor Møinichen, Leder
For NSF Regelkomité, Thomas Kresse, Leder