Rassikring og stengt bilveg

Tilgang med bil ned til Askøy Seilforening / Askøy Seilsportsenter vert STENGT frå siste del av juni, grunna fjellsikring.

 

Askøy kommune skal gjera nokre rassikringstiltak langs vegen ned til Askøy Seilsportsenter. Dette arbeidet vil starta opp i siste del av juni 2020. 

Me ber difor at medlemene ikkje brukar nedre parkeringsplass inntil vidare. 

Me vil stenga av nedre parkeringspass og rydda unna båtar osv. som står utsett til.

- Styret i ASF –