Seil-Norge står på vent - foreløpig

INFORMASJON frå Norges Seilforbund i samband med corona-situasjonen.

 

Denne vårsesongen blir ikke som planlagt. Det er kanskje det mest konkrete som kan sies om månedene som venter. Det behøver imidlertid ikke bety at det ikke blir noen seilsesong i det hele tatt.

– Vi ser jo at vårsesongen ikke blir som planlagt, og i NSF planlegger vi ikke noe nytt nå som vil medføre kostnader for oss. På den annen side vil vi heller ikke at arrangementer skal avlyses som det ennå kan være mulig å gjennomføre, før vi er nødt til det, sier Per Christian Bordal.

Seilforbundets råd til seilforeninger og klasseklubber er å vurdere situasjonen løpende og avlyse arrangementer først når de ser at de ikke er gjennomførbare eller at de begynner å representere en økonomisk risiko.

NSF har publisert en sak på seiling.no som omhandler:

  • • Hvordan man bør stille seg til planlagte arrangementer utover våren og sommeren
  • • Forening- og seilaktiviteter i disse corona-tider
  • • Økonomisk kompensasjon for tap av inntekter til arrangementer – 600 mill. kroner som skal fordeles
  • • Norges Idrettsforbunds corona-side

 

ASF fylgjer sjølvsagt styresmaktene sine råd og retningslinjer – og vil oppdatera både her og på vår facebookside etter kvart som situasjonen endrar seg. Det vert og sendt ut kort informasjon jamnleg på SMS til alle våre medlemer – og det er viktig at medlemen fylgjer opp og står saman for å bekjempa coronaviruset.

- Styret, ved leiar –