Haustsesong, Hjeltefjordtrimmen!

Hjeltefjordtrimmen startar opp etter sommaren, tysdag 11.august.

 

Smittevernveileder for segling frå Norges Seilforbund, frå 15. juni er framleis gjeldande.

Det vil sei at det framleis er ein del begrensningar som både arrangør og seglarar må forhalda seg til.

Det er spesielt eitt vilkår som vil setja begrensningar for deltakarar på Hjeltefjordtrimmen, og dette er at det KUN er tilatt med 3 personar i kvar båt (treningsregatta). I tillegg gjeld hovudkravet i samfunnet om 1 meters avstand og redusert kontakt også under seglinga.

1-meters regelen må fortsatt følges (oppdatert info frå seilforbundet)  – fyrst etter 20.august kan det verta endring/oppmjuking av relgane.

Regattaleiinga ber i tillegg deltakarane setja seg godt inn i seglingsbestemmelsane, på regattaen si heimeside,  der blandt anna Nordavindsløpet i år er kraftig revidert.

Ellers er vilkår for premiering i årets Hjeltefjordtrimmen blitt justert i tråd med antal reduserte seglasar.

Fylg og med på facebooksida til regattaen.

Velkomen til nye rundar med trimseglasar i Hjeltefjorden om tysdagane!

 

- Hjeltefjortrimmen, Ran & ASF -