Siste Hjeltefjordtrimmen før ferien

Tysdag 18. juni er siste regatta før sommarferien og arrangørane håpar at dei ser endå fleire nye seglarar på sjøen!

 

Elles så ynskjer koordinator for Hjeltefjordtrimmen å informera om fylgjande;

Det har vært observert at enkelte bruker feil bøye for runding av merke 1 under Hjeltefjordtrimmen, og andre har igjen vurdert å sende protest på dette.

Seilingsbestemmelsene sier følgende: Merke 1 - Bøye (fast) utlagt NØ av småvær

Det er en utfordring at det tidvis ligger endel fiskebruk i dette området, og vi ønsker med dette å understreke at bøyen som markerer merke 1 er en stor og helt rød bøye, og ikke oransje farget slik de fleste bøyene som markerer fiskebruk har.

 

foto frå Hjeltetrimmen har me “lånt” av Gry Hunstad, Shiraz