Spanande utvikling i Norsk Seilsportliga!

Og for oss i Askøy Seilforening så vert det sjølvsagt spanande å fylgja vårt eige lag som skal segla i Eliteserien.

 

Ligasegling vert meir og meir populært i Europa og kommersielle krefter ser mot segling. Også her i Norge er det vorte meir merksemd rundt ligaen og no har den fått ein fast grobotn i Norsk Seglsport, der mange klubbar/foreningar får større fokus frå lokalpresse. Norges Seilforbund ynskjer ei sterkare tilnærming til dei andre sportsligaene og har endra navn på divisjonane. Frå i år vil Norsk Seilsportsliga bestå av “Eliteserien” og “1.divisjon”. 

Ligaen startar opp 26.-27.mai i Bodø og avsluttar 8.-9.september i Arendal. Meir informasjon om Norsk Seilsportsliga og stevnene kan du finna på den nye heimesida deira her. 

Her er vårt lag etter at det var klart at dei hadde kvalifisert seg til Eliteserien 2018!