Vipps og betalingsrutinar

Med innføringa av Vipps i fjor, så vart betalingsrutinane i foreninga betydeleg forenkla. f

 

Du kan betala med Vipps i “kiosken”, ved kranopptak, ved bruk av slippen (gjeld “ikkje-medlemer”), båthallen, arrangement og ved gjesteopphald i havna. Søk opp Askøy Seilforening i Vipps, eller bruk vårt vippsnummer 118866. Null stress, me tar det på Vipps!

Lurar du på kor tid du får faktura frå oss? Eller om du framleis kan betala for td.kranopptak med bankkort? Les meir om det her