OPTIMISTSEGLING

 

Askøy Seilforening har ambisjonar om å etablera ei stor og aktiv jollegruppe – og likeeins som Norges Seilforbund satsar me på Optimist som rekrutteringsjolle.

Optimist er jolla for seglarar frå 8 til 15 år. Me ynskjer at alle nybegynnarar under 13 år startar i denne klassen. Dei som er eldre, eller som ikkje kjenner seg komfortable i den vesle optimisten, kan velga RS Feva eller laser. Men pr.idag har me ikkje kapasitet for rekruttering i desse klassane.

Optimisten er delt opp i A, B, C og nybegynnarar. 1. sesongen er alle nybegynnar, og dei som ynskjer å fortsetja vil få innføring inn mot regattasegling som Optimistseglar. 

Etter ein periode utan noko aktivitet i jollegruppa, vart det hausten 2019 arrangert nybyrjarkurs – og det vart etablert ei fin gruppe med seglarar av begge gkjønn. Denne gruppa held fram våren 2020 og me planlegg eit nytt nybyrjarkurs hausten 2020. 

Me har FANTASTISKE FASILITETAR FOR JOLLESEGLING og me har disponibelt ein del optimistjoller som nybyrjarar kan få leiga.

 

TRENING:  Det er p.t. trening for optimistjolleseglarar mandagar & tysdagar.

REGATTA: Det er p.t. ingen regatta for jolleseglarar i regi av Askøy Seilforening. 

RESSURSPERSONAR: Me treng fleire ressurspersonar som ynskjer å delta i arbeidet med å sikra rekruttering til seglsporten. Kanskje det er akkurat deg me er på jakt etter? 

 

ALL AKTIVITET ER MIDLERTIDIG AVLYST, førebels fram til 15. juni, pga koronasituasjonen.

 

KONTAKT:

  • • Styremedlem SPORT: Trond Nesman Berntsen, tlf. 916 92 881 eller e-post
  • • Gruppeleder JOLLE: Terje Askvik, e-post

 

SEGLING FOR BORN & UNGE, – OG FORELDRA SIN MEDVERKNAD:

 

Segling for born krev ein del medverknad frå foreldra si side.

I tillegg til å frakta dei unge håpefulle til og frå trening, så bidreg foreldra til bemanning av sikringsbåtar, hjelper til med utsetting av joller, avvikling av regatta og andre sosiale arrangement.

Bilder fra trening & regatta

OPTIMISTSEGLING I ASKØY SEILFORENING 

 

Treningsreglar;

 

  1. Møt ferdig påkledd med flytevest m/fløyte – og ver ferdig rigga og klar til kl....
  2. Sikkerhetspunkta på båten skal vera sjekka før sjøsetting.
  3. Alle seglarar skal ha ein føresett på land eller i fylgjebåt.
  4. Foreldre/føresette skal og ha på flytevest på sjøen, og gjerne på kaia.
  5. Foreldre/føresette spør trenarane om å hjelpa til. Nokre gonger sender foreldrekontakt ut e-post med arbeidsfordeling på førehand.
  6. Ha med skriftetøy, handklede og seglklede etter forholda.

 

 

PRISAR pr. 2019:

 

  • Nybegynnarkurs – helg                               kr. 1.000,- pr.person (kr.850,- for sysken)
  • Medlemskap i Askøy Seilforening              kr.  650,- pr.år for juniormedlemskap 

                                                                      kr. 2.200,- for familiemedlemskap

 

Treningsavgift                                              kr. 1.000,-  pr.sesong

Leige av Optimistjolle                                 kr. 1.000,- (kun mogleg for 1.sesong)

Leige av båtplass for privat jolle                kr.    250,- pr.sesong

 

 

“Segling er moro”